Administration af udlejningslejligheder/ejendomme

Von Wowern Ejendomsadministration kan tilbyde følgende:

 • Opkrævning af leje.
 • Rykkerprocedure ved manglende betaling – og eventuel udsættelse efter aftale med udlejer.
 • Udarbejdelse af lejekontrakter.
 • Fremvisning ved genudlejning.
 • Flyttesyn og flytterapport samt afregning af depositum.
 • Ledige lejligheder lægges på Boligportalen.
 • Udarbejdelse af vand- og varmeregnskaber, herunder bestilling af måleraflæsning i forbindelse med fraflytninger, samt regulering af aconto beløb efter aktuelt forbrug.
 • Besvarelse af henvendelser fra lejere.
 • Udarbejdelse af GI regnskab og indberetning af udgifter til GI.
 • Huslejenævnssager.
 • Bogføring og afstemning af indtægter og udgifter.
 • Klargøring af regnskabsmateriale til ekstern revisor.
 • Anmeldelse af eventuelle forsikringsskader.
 • Betaling af fakturaer fra ejendommens bankkonto.
 • Udfærdigelse af varslingsskrivelse efter nærmere aftale.
 • Lønafregning.

Von Wowern Ejendomsadministration har desuden egne viceværter ansat, og kan tilbyde tilkøb af viceværtservice, herunder også eksempelvis småreparationer, rensning af tagrender og snerydning m.v.

Ring gerne og bestil tid til et uforpligtende møde.